Právne – ŠÍLENÉ! Toy Shop by Insane Web Deals

Produkty nedostupné

Produkty z tohto obchodu sú momentálne v tejto krajine nedostupné. Nakupujte v iných obchodoch pomocou služieb Glopal.
Nakupujte teraz v iných obchodoch
magnifier
Jazyk
  • Angličtina
  • nemecký
mena
USD
  • VYSKÚŠAJTE
  • eur
  • GBP
  • USD

Ďakujeme za prístup k INSANE! Webová stránka a internetový obchod HRAČKA. Nižšie nájdete Zmluvné podmienky a Zásady ochrany osobných údajov pre našu webovú stránku. 

PODMIENKY SLUŽBY

-----

PREHĽAD

Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť Insane Web Deals (IWD). Na celej stránke sa výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vzťahujú na IWD. IWD ponúka túto webovú stránku vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb dostupných z tejto stránky vám, používateľovi, pod podmienkou, že akceptujete všetky tu uvedené podmienky, zásady a upozornenia.

Návštevou našej stránky a/alebo nákupom niečoho od nás sa zapájate do našej „Služby“ a súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi zmluvnými podmienkami („Podmienky služby“, „Podmienky“), vrátane týchto dodatočných zmluvných podmienok a zásad tu odkazované a/alebo dostupné prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov stránky, vrátane, bez obmedzenia, používateľov, ktorí sú prehliadačmi, predajcami, zákazníkmi, obchodníkmi a/alebo prispievateľmi obsahu.

Pred vstupom na našu webovú stránku alebo jej používaním si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania. Vstupom na ktorúkoľvek časť stránky alebo jej používaním súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami poskytovania služieb. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, nesmiete pristupovať na webovú stránku ani používať žiadne služby. Ak sa tieto Zmluvné podmienky považujú za ponuku, prijatie je výslovne obmedzené na tieto Zmluvné podmienky.

Akékoľvek nové funkcie alebo nástroje, ktoré sú pridané do aktuálneho obchodu, budú tiež podliehať Zmluvným podmienkam. Na tejto stránke si môžete kedykoľvek prečítať najaktuálnejšiu verziu Zmluvných podmienok. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Podmienok poskytovania služieb zverejnením aktualizácií a/alebo zmien na našej webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na tejto stránke. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na webovú stránku po zverejnení akýchkoľvek zmien predstavuje súhlas s týmito zmenami.

Náš obchod je hosťovaný na Shopify Inc. Poskytujú nám platformu online elektronického obchodu, ktorá nám umožňuje predávať vám naše produkty a služby.

ODDIEL 1 – PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Vyjadrením súhlasu s týmito zmluvnými podmienkami vyhlasujete, že ste aspoň plnoletí vo svojom štáte alebo provincii bydliska, alebo že ste plnoletí vo svojom štáte alebo provincii bydliska a dali ste nám súhlas na to, aby umožniť komukoľvek z vašich maloletých závislých osôb používať túto stránku.
Naše produkty nesmiete používať na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely, ani nesmiete pri používaní Služby porušovať žiadne zákony vo vašej jurisdikcii (vrátane, ale nie výlučne, zákonov o autorských právach).
Nesmiete prenášať žiadne červy alebo vírusy ani žiadny kód deštruktívnej povahy.
Porušenie alebo porušenie ktorejkoľvek z Podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie vašich Služieb.

ODDIEL 2 – VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu komukoľvek z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek.
Beriete na vedomie, že váš obsah (okrem informácií o kreditnej karte) môže byť prenášaný nezašifrovaný a môže zahŕňať (a) prenosy cez rôzne siete; a b) zmeny na prispôsobenie sa technickým požiadavkám na prepojovacie siete alebo zariadenia. Informácie o kreditnej karte sú počas prenosu cez siete vždy šifrované.
Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať ani využívať žiadnu časť Služby, používanie Služby alebo prístup k Službe alebo akémukoľvek kontaktu na webovej stránke, prostredníctvom ktorej je služba poskytovaná, bez nášho výslovného písomného povolenia. .
Nadpisy použité v tejto zmluve sú zahrnuté len pre pohodlie a neobmedzujú ani inak neovplyvňujú tieto Podmienky.

ODDIEL 3 – PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A VČASNOSŤ INFORMÁCIÍ

Nie sme zodpovední, ak informácie sprístupnené na tejto stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiál na tejto stránke je poskytovaný len pre všeobecnú informáciu a nemal by sa spoliehať ani používať ako jediný základ pre prijímanie rozhodnutí bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnejšími zdrojmi informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na materiál na tejto stránke je na vaše vlastné riziko.
Táto stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie nevyhnutne nie sú aktuálne a sú poskytované len pre vašu informáciu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť obsah tejto stránky, ale nemáme povinnosť aktualizovať žiadne informácie na našej stránke. Súhlasíte s tým, že je vašou zodpovednosťou sledovať zmeny na našej stránke.

ODDIEL 4 - ÚPRAVY SLUŽBY A CIEN

Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez upozornenia.
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo ukončiť službu (alebo akúkoľvek jej časť alebo obsah) bez upozornenia kedykoľvek.
Nenesieme voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť za akúkoľvek úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo ukončenie služby.

ODDIEL 5 – PRODUKTY ALEBO SLUŽBY (ak sú k dispozícii)

Niektoré produkty alebo služby môžu byť dostupné výhradne online prostredníctvom webovej stránky. Tieto produkty alebo služby môžu mať obmedzené množstvo a môžu sa vrátiť alebo vymeniť iba v súlade s našimi Zásadami vrátenia.
Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby sme čo najpresnejšie zobrazovali farby a obrázky našich produktov, ktoré sa objavujú na predajni. Nemôžeme zaručiť, že zobrazenie akejkoľvek farby na monitore vášho počítača bude presné.
Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní, obmedziť predaj našich produktov alebo služieb na akúkoľvek osobu, geografickú oblasť alebo jurisdikciu. Toto právo môžeme uplatniť od prípadu k prípadu. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo akýchkoľvek produktov alebo služieb, ktoré ponúkame. Všetky popisy produktov alebo ceny produktov sa môžu kedykoľvek zmeniť bez upozornenia, podľa vlastného uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť výrobu akéhokoľvek produktu. Akákoľvek ponuka akéhokoľvek produktu alebo služby uskutočnená na tejto stránke je neplatná tam, kde je zakázaná.
Nezaručujeme, že kvalita akýchkoľvek produktov, služieb, informácií alebo iného materiálu, ktorý ste si kúpili alebo získali, splní vaše očakávania, ani že budú opravené akékoľvek chyby v Službe.

ODDIEL 6 – PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ O FAKTURACII A ÚČTE

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú u nás zadáte. Podľa vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvá zakúpené na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky zadané prostredníctvom rovnakého zákazníckeho účtu alebo pod rovnakým zákazníckym účtom, rovnakou kreditnou kartou a/alebo objednávky, ktoré používajú rovnakú fakturačnú a/alebo dodaciu adresu. V prípade, že objednávku zmeníme alebo zrušíme, môžeme sa vás pokúsiť upozorniť kontaktovaním e-mailovej a/alebo fakturačnej adresy/telefónneho čísla, ktoré ste uviedli v čase vytvorenia objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré podľa nášho výhradného úsudku zadávajú predajcovia, predajcovia alebo distribútori.

Súhlasíte s tým, že pri všetkých nákupoch uskutočnených v našom obchode poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie o nákupe a účte. Súhlasíte s okamžitou aktualizáciou vášho účtu a ďalších informácií vrátane vašej e-mailovej adresy a čísel kreditných kariet a dátumov vypršania platnosti, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a kontaktovať vás podľa potreby.

Ďalšie podrobnosti nájdete v našich Zásadách vrátenia tovaru.

ODDIEL 7 – VOLITEĽNÉ NÁSTROJE

Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, ktoré nesledujeme, nemáme nad nimi kontrolu ani vstupy.
Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takýmto nástrojom „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ bez akýchkoľvek záruk, vyhlásení alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez akéhokoľvek schválenia. Nenesieme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu alebo súvisiacu s vaším používaním voliteľných nástrojov tretích strán.
Akékoľvek použitie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom stránky je výlučne na vaše vlastné riziko a uváženie a mali by ste sa uistiť, že ste oboznámení s podmienkami, za ktorých nástroje poskytujú príslušní poskytovatelia tretích strán, a že s nimi súhlasíte.
V budúcnosti môžeme tiež ponúkať nové služby a/alebo funkcie prostredníctvom webovej stránky (vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov). Takéto nové funkcie a/alebo služby budú tiež podliehať týmto Zmluvným podmienkam.

ODDIEL 8 – ODKAZY NA TRETIE STRANY

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej Služby môžu zahŕňať materiály od tretích strán.
Odkazy tretích strán na tejto stránke vás môžu nasmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré nie sú s nami pridružené. Nie sme zodpovední za skúmanie alebo hodnotenie obsahu alebo presnosti a neručíme a nebudeme niesť žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť za akékoľvek materiály alebo webové stránky tretích strán, ani za akékoľvek iné materiály, produkty alebo služby tretích strán.
Nezodpovedáme za žiadne škody alebo škody súvisiace s nákupom alebo používaním tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo akýmikoľvek inými transakciami uskutočnenými v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán. Pozorne si prečítajte zásady a postupy tretích strán a uistite sa, že im rozumiete skôr, ako sa zapojíte do akejkoľvek transakcie. Sťažnosti, nároky, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by ste mali smerovať na tretiu stranu.

ODDIEL 9 – KOMENTÁRE UŽÍVATEĽOV, SPÄTNÁ VÄZBA A INÉ PRÍSPEVKY

Ak na našu žiadosť pošlete určité špecifické príspevky (napríklad súťažné príspevky) alebo bez našej žiadosti pošlete kreatívne nápady, návrhy, návrhy, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo inak (spoločne „komentáre“) súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek bez obmedzenia upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať v akomkoľvek médiu akékoľvek komentáre, ktoré nám pošlete. Nie sme a nebudeme povinní (1) zachovávať dôvernosť akýchkoľvek komentárov; (2) zaplatiť náhradu za akékoľvek pripomienky; alebo (3) odpovedať na akékoľvek komentáre.
Môžeme, ale nemáme žiadnu povinnosť, monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, o ktorom na základe vlastného uváženia rozhodneme, že je nezákonný, urážlivý, výhražný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nežiaduci, alebo porušuje duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany alebo tieto zmluvné podmienky. .
Súhlasíte s tým, že vaše komentáre neporušia žiadne práva žiadnej tretej strany, vrátane autorských práv, ochranných známok, súkromia, osobnosti alebo iných osobných alebo vlastníckych práv. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať urážlivý alebo inak nezákonný, urážlivý alebo obscénny materiál, ani žiadny počítačový vírus alebo iný malvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete použiť falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný ako vy, alebo inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek komentárov. Za všetky komentáre, ktoré urobíte, a ich presnosť nesiete výhradnú zodpovednosť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za komentáre zverejnené vami alebo treťou stranou.

ODDIEL 10 – OSOBNÉ INFORMÁCIE

Vaše odosielanie osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi Zásadami ochrany osobných údajov. Ak chcete zobraziť naše Zásady ochrany osobných údajov.

ODDIEL 11 – CHYBY, NEPRESNOSTI A OPATRENIA

Príležitostne sa na našej stránke alebo v službe môžu nachádzať informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať popisov produktov, cien, akcií, ponúk, poplatkov za dopravu produktov, časov prepravy a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite nepresné, a to kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia (aj po odoslaní objednávky). .
Nenesieme žiadnu povinnosť aktualizovať, meniť alebo objasňovať informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke, vrátane, bez obmedzenia, informácií o cenách, s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon. Žiadna špecifikovaná aktualizácia alebo dátum obnovenia aplikovaný v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite by nemal znamenať, že všetky informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite boli upravené alebo aktualizované.

ODDIEL 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITIE

Okrem iných zákazov uvedených v Zmluvných podmienkach máte zakázané používať stránku alebo jej obsah: (a) na akýkoľvek nezákonný účel; (b) vyzývať iných, aby vykonali akékoľvek nezákonné činy alebo sa na nich podieľali; (c) porušovať akékoľvek medzinárodné, federálne, provinčné alebo štátne nariadenia, pravidlá, zákony alebo miestne nariadenia; (d) porušovať alebo porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných osôb; (e) obťažovať, zneužívať, urážať, ubližovať, očierňovať, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnickej príslušnosti, rasy, veku, národnostného pôvodu alebo zdravotného postihnutia; f) predložiť nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; (h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb; (i) rozosielať spam, phishing, pharm, zámienku, pavúk, plaziť sa alebo škrabať; j) na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokality, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia niektorého zo zakázaných použití.

ODDIEL 13 - ODMIETNUTIE ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Nezaručujeme, neprehlasujeme ani nezaručujeme, že vaše používanie našej služby bude neprerušované, včasné, bezpečné alebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno dosiahnuť používaním služby, budú presné alebo spoľahlivé.
Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme odstrániť službu na dobu neurčitú alebo službu kedykoľvek zrušiť bez upozornenia.
Výslovne súhlasíte s tým, že používanie alebo nemožnosť používať službu je na vaše výhradné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré vám doručíme prostredníctvom služby, sú (okrem toho, čo sme výslovne uviedli) poskytované „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ pre vaše použitie, bez akéhokoľvek zastúpenia, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implicitné, vrátane všetkých implicitných záruk alebo podmienok predajnosti, predajnej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, titulu a neporušenia.
V žiadnom prípade IWD, naši riaditelia, úradníci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, agenti, dodávatelia, stážisti, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií nebudú zodpovední za akékoľvek zranenie, stratu, nárok alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné, trestné, špeciálne alebo následné škody akéhokoľvek druhu vrátane, bez obmedzenia, ušlého zisku, ušlého výnosu, ušlých úspor, straty údajov, nákladov na výmenu alebo akýchkoľvek podobných škôd, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), objektívnej zodpovednosti alebo inak, vyplývajúce z vašej používanie akejkoľvek služby alebo akýchkoľvek produktov obstaraných pomocou služby, alebo pre akýkoľvek iný nárok súvisiaci akýmkoľvek spôsobom s vaším používaním služby alebo akéhokoľvek produktu, vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek chýb alebo vynechaní v akomkoľvek obsahu alebo akéhokoľvek stratu alebo poškodenie akéhokoľvek druhu vzniknuté v dôsledku používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) uverejneného, ​​preneseného alebo inak sprístupneného prostredníctvom služby, a to aj v prípade, že je o tom informovaná. Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách bude naša zodpovednosť obmedzená na maximálny rozsah povolený zákonom.

ODDIEL 14 – ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a chrániť spoločnosť IWD a našu materskú spoločnosť, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov, úradníkov, riaditeľov, agentov, dodávateľov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov, bez akýchkoľvek nárokov alebo požiadaviek, vrátane primeraných poplatky za právne zastúpenie, uskutočnené akoukoľvek treťou stranou v dôsledku alebo vyplývajúce z vášho porušenia týchto Zmluvných podmienok alebo dokumentov, ktoré obsahujú odkazom, alebo vášho porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany.

ODDIEL 15 – ODDELITEĽNOSŤ

V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie týchto Zmluvných podmienok určí ako nezákonné, neplatné alebo nevymožiteľné, takéto ustanovenie bude napriek tomu vynútiteľné v najväčšom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi a nevymožiteľná časť sa bude považovať za oddelenú od týchto Podmienok doručenia, takéto určenie neovplyvní platnosť a vykonateľnosť akýchkoľvek ostatných zostávajúcich ustanovení.

ODDIEL 16 – UKONČENIE

Záväzky a záväzky zmluvných strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia, zostanú v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy na všetky účely.
Tieto Zmluvné podmienky sú účinné, pokiaľ a kým ich neukončíte vy alebo my. Tieto Zmluvné podmienky môžete kedykoľvek ukončiť tým, že nám oznámite, že si už neželáte používať naše Služby, alebo keď prestanete používať našu stránku.
Ak podľa nášho výhradného úsudku nedodržíte alebo máme podozrenie, že ste nedodržali akúkoľvek podmienku alebo ustanovenie týchto zmluvných podmienok, môžeme túto zmluvu kedykoľvek bez upozornenia ukončiť a vy budete naďalej zodpovedať za všetky splatné sumy. vrátane dátumu ukončenia; a/alebo vám podľa toho môže odoprieť prístup k našim Službám (alebo akejkoľvek ich časti).

ODDIEL 17 – CELÁ ZMLUVA

Ak neuplatníme alebo presadíme akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto Podmienok poskytovania služieb, neznamená to, že sa tohto práva alebo ustanovenia vzdávame.
Tieto Zmluvné podmienky a akékoľvek zásady alebo prevádzkové pravidlá zverejnené nami na tejto stránke alebo v súvislosti so Službou predstavujú úplnú dohodu a porozumenie medzi vami a nami a riadia vaše používanie Služby, pričom nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné dohody, oznámenia a návrhy. , či už ústne alebo písomne, medzi vami a nami (vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek predchádzajúcich verzií Zmluvných podmienok).
Akékoľvek nejasnosti vo výklade týchto Podmienok poskytovania služieb nemožno vykladať proti strane, ktorá ich vypracovala.

ODDIEL 18 – ROZHODNÉ PRÁVO

Tieto zmluvné podmienky a akékoľvek samostatné zmluvy, ktorými vám poskytujeme služby, sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi štátu New York.

ODDIEL 19 – ZMENY ZMLUVNÝCH PODMIENOK

Na tejto stránke si môžete kedykoľvek prečítať najaktuálnejšiu verziu Zmluvných podmienok.
Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Podmienok poskytovania služieb zverejnením aktualizácií a zmien na našej webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na našej webovej lokalite. Vaše ďalšie používanie alebo prístup k našej webovej lokalite alebo Službe po zverejnení akýchkoľvek zmien týchto Zmluvných podmienok predstavuje prijatie týchto zmien.

ODDIEL 20 – KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Otázky týkajúce sa Zmluvných podmienok by ste nám mali zaslať na InsaneToyShop@insanewebdeals.com


VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA

----

ČASŤ 1 – ČO ROBÍME S VAŠIMI INFORMÁCIAMI?

Keď si niečo kúpite v našom obchode, v rámci procesu nákupu a predaja zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, ako je vaše meno, adresa a e-mailová adresa.
Keď si prezeráte náš obchod, automaticky získavame aj adresu internetového protokolu (IP) vášho počítača, aby sme nám poskytli informácie, ktoré nám pomôžu dozvedieť sa o vašom prehliadači a operačnom systéme.
E-mailový marketing (ak je k dispozícii): S vaším povolením vám môžeme posielať e-maily o našom obchode, nových produktoch a iných aktualizáciách.

ODDIEL 2 – SÚHLAS

Ako získate môj súhlas?
Keď nám poskytnete osobné údaje na dokončenie transakcie, overenie vašej kreditnej karty, zadanie objednávky, zabezpečenie doručenia alebo vrátenia nákupu, znamená to, že súhlasíte s tým, aby sme ich zhromažďovali a používali len z tohto konkrétneho dôvodu.
Ak požadujeme vaše osobné údaje zo sekundárneho dôvodu, ako je marketing, buď vás požiadame priamo o váš vyjadrený súhlas, alebo vám poskytneme príležitosť povedať nie.

Ako môžem odvolať svoj súhlas?
Ak po prihlásení zmeníte názor, môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas s tým, aby sme vás kontaktovali za účelom ďalšieho zhromažďovania, používania alebo zverejňovania vašich informácií, a to tak, že nás budete kontaktovať na adrese InsaneToyShop@insanewebdeals.com alebo nám napíšte na adresu:
INSANE WEB DEALS & LIQUIDATORS INC.
4130 PARK AVE
ÚROVEŇ 3
Bronx NY USA 10457

ODDIEL 3 – ZVEREJNENIE

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť, ak to od nás vyžaduje zákon alebo ak porušíte naše zmluvné podmienky.

SEKCIA 4 - SHOPIFY

Náš obchod je hosťovaný na Shopify Inc. Poskytujú nám platformu online elektronického obchodu, ktorá nám umožňuje predávať vám naše produkty a služby.
Vaše údaje sú uložené prostredníctvom dátového úložiska Shopify, databáz a všeobecnej aplikácie Shopify. Ukladajú vaše údaje na zabezpečenom serveri za firewallom.

Platba:
Ak si na dokončenie nákupu vyberiete priamu platobnú bránu, Shopify uloží údaje o vašej kreditnej karte. Je šifrovaný prostredníctvom štandardu PCI-DSS (Platobné karty Industry Data Security Standard). Údaje o vašich nákupných transakciách sa uchovávajú iba dovtedy, kým je to potrebné na dokončenie vašej nákupnej transakcie. Po dokončení sa informácie o nákupnej transakcii vymažú.
Všetky priame platobné brány dodržiavajú štandardy stanovené PCI-DSS, ktoré spravuje PCI Security Standards Council, čo je spoločné úsilie značiek ako Visa, MasterCard, American Express a Discover.
Požiadavky PCI-DSS pomáhajú zabezpečiť bezpečnú manipuláciu s informáciami o kreditných kartách zo strany nášho obchodu a jeho poskytovateľov služieb.
Pre viac informácií si možno budete chcieť prečítať aj zmluvné podmienky služby Shopify (https://www.shopify.com/legal/terms) alebo vyhlásenie o ochrane osobných údajov (https://www.shopify.com/legal/privacy).

ODDIEL 5 – SLUŽBY TRETÍCH STRÁN

Vo všeobecnosti poskytovatelia tretích strán, ktorých využívame, budú zhromažďovať, používať a zverejňovať vaše informácie iba v rozsahu potrebnom na to, aby mohli vykonávať služby, ktoré nám poskytujú.
Niektorí poskytovatelia služieb tretích strán, ako sú platobné brány a iní spracovatelia platobných transakcií, však majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov, pokiaľ ide o informácie, ktoré im musíme poskytnúť pre vaše transakcie súvisiace s nákupom.
Pre týchto poskytovateľov odporúčame, aby ste si prečítali ich zásady ochrany osobných údajov, aby ste pochopili, akým spôsobom budú títo poskytovatelia s vašimi osobnými údajmi nakladať.
Predovšetkým nezabudnite, že niektorí poskytovatelia sa môžu nachádzať alebo mať zariadenia, ktoré sa nachádzajú v inej jurisdikcii ako vy alebo my. Ak sa teda rozhodnete pokračovať v transakcii, ktorá zahŕňa služby poskytovateľa služieb tretej strany, vaše informácie sa môžu stať predmetom zákonov jurisdikcie (jurisdikcií), v ktorých sa daný poskytovateľ služieb alebo jeho zariadenia nachádzajú.
Ak sa napríklad nachádzate v Kanade a vaša transakcia je spracovaná platobnou bránou umiestnenou v Spojených štátoch, potom vaše osobné údaje použité pri dokončení tejto transakcie môžu podliehať zverejneniu podľa právnych predpisov Spojených štátov amerických vrátane zákona Patriot Act.
Keď opustíte webovú stránku nášho obchodu alebo budete presmerovaní na webovú stránku alebo aplikáciu tretej strany, už sa na vás nevzťahujú tieto Zásady ochrany osobných údajov ani Zmluvné podmienky našej webovej stránky.

Odkazy
Keď kliknete na odkazy v našom obchode, môžu vás presmerovať preč z našej stránky. Nie sme zodpovední za postupy ochrany osobných údajov iných stránok a odporúčame vám prečítať si ich vyhlásenia o ochrane osobných údajov.
Google Analytics:
Náš obchod používa službu Google Analytics, ktorá nám pomáha zistiť, kto navštevuje našu stránku a aké stránky si prezerá

ODDIEL 6 – BEZPEČNOSŤ

Na ochranu vašich osobných údajov prijímame primerané preventívne opatrenia a dodržiavame osvedčené postupy v odvetví, aby sme sa uistili, že sa nevhodne nestratí, nezneužijú, nesprístupnia, nezverejnia, nezmenia alebo nezničia.
Ak nám poskytnete informácie o svojej kreditnej karte, informácie sú zašifrované pomocou technológie Secure Socket Layer Technology (SSL) a uložené pomocou šifrovania AES-256. Hoci žiadny spôsob prenosu cez internet alebo elektronické ukladanie nie je 100% bezpečný, dodržiavame všetky požiadavky PCI-DSS a implementujeme ďalšie všeobecne akceptované priemyselné štandardy.

ODDIEL 7 – COOKIES

Tu je zoznam súborov cookie, ktoré používame. Uviedli sme ich tu, aby ste si mohli vybrať, či chcete cookies zrušiť alebo nie.
_session_id, jedinečný token, sessional, umožňuje službe Shopify ukladať informácie o vašej relácii (referrer, vstupná stránka atď.).
_shopify_visit, neuchovávajú sa žiadne údaje, Trvalé 30 minút od poslednej návštevy, Používa sa interným sledovačom štatistík nášho poskytovateľa webových stránok na zaznamenávanie počtu návštev
_shopify_uniq, neuchovávajú sa žiadne údaje, platnosť uplynie o polnoci (vo vzťahu k návštevníkovi) nasledujúceho dňa. Počíta počet návštev obchodu jedným zákazníkom.
košík, jedinečný token, pretrvávajúci 2 týždne, Ukladá informácie o obsahu vášho košíka.
_secure_session_id, jedinečný token, relácia
storefront_digest, unique token, indefinite Ak má obchod heslo, toto sa používa na určenie, či má aktuálny návštevník prístup.
PREF, pretrvávajúce veľmi krátke obdobie, nastavené spoločnosťou Google a sleduje, kto a odkiaľ navštívi obchod


ODDIEL 8 – VEK SÚHLASU

Používaním tejto stránky vyhlasujete, že ste aspoň plnoletí vo svojom štáte alebo provincii bydliska, alebo že ste plnoletí vo svojom štáte alebo provincii bydliska a dali ste nám súhlas na to, aby ste vaše maloleté závislé osoby používať túto stránku.

ČASŤ 9 – ZMENY TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť tieto zásady ochrany osobných údajov, preto si ich často kontrolujte. Zmeny a upresnenia nadobudnú účinnosť okamžite po ich zverejnení na webovej stránke. Ak v týchto zásadách vykonáme podstatné zmeny, upozorníme vás tu, že boli aktualizované, aby ste vedeli, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností, ak nejaké existujú, používame a/alebo zverejňujeme to.
Ak dôjde k akvizícii alebo zlúčeniu nášho obchodu s inou spoločnosťou, vaše informácie môžu byť prevedené na nových vlastníkov, aby sme vám mohli naďalej predávať produkty.

OTÁZKY A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ak by ste chceli: získať prístup, opraviť, zmeniť alebo vymazať akékoľvek osobné údaje, ktoré o vás máme, zaregistrovať sťažnosť alebo jednoducho chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte nášho úradníka pre ochranu osobných údajov na adrese InsaneToyShop@insanewebdeals.com alebo poštou na
INSANE WEB DEALS & LIQUIDATORS INC.
[Re: Poverenec pre dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov]
4130 PARK AVE
ÚROVEŇ 3
Bronx NY USA 10457Posledná aktualizácia: 25. januára 2017

Ďakujeme za prístup k INSANE! Webová stránka a internetový obchod HRAČKA. Nižšie nájdete Zmluvné podmienky a Zásady ochrany osobných údajov pre našu webovú stránku. 

PODMIENKY SLUŽBY

-----

PREHĽAD

Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť Insane Web Deals (IWD). Na celej stránke sa výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vzťahujú na IWD. IWD ponúka túto webovú stránku vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb dostupných z tejto stránky vám, používateľovi, pod podmienkou, že akceptujete všetky tu uvedené podmienky, zásady a upozornenia.

Návštevou našej stránky a/alebo nákupom niečoho od nás sa zapájate do našej „Služby“ a súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi zmluvnými podmienkami („Podmienky služby“, „Podmienky“), vrátane týchto dodatočných zmluvných podmienok a zásad tu odkazované a/alebo dostupné prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov stránky, vrátane, bez obmedzenia, používateľov, ktorí sú prehliadačmi, predajcami, zákazníkmi, obchodníkmi a/alebo prispievateľmi obsahu.

Pred vstupom na našu webovú stránku alebo jej používaním si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania. Vstupom na ktorúkoľvek časť stránky alebo jej používaním súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami poskytovania služieb. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, nesmiete pristupovať na webovú stránku ani používať žiadne služby. Ak sa tieto Zmluvné podmienky považujú za ponuku, prijatie je výslovne obmedzené na tieto Zmluvné podmienky.

Akékoľvek nové funkcie alebo nástroje, ktoré sú pridané do aktuálneho obchodu, budú tiež podliehať Zmluvným podmienkam. Na tejto stránke si môžete kedykoľvek prečítať najaktuálnejšiu verziu Zmluvných podmienok. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Podmienok poskytovania služieb zverejnením aktualizácií a/alebo zmien na našej webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na tejto stránke. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na webovú stránku po zverejnení akýchkoľvek zmien predstavuje súhlas s týmito zmenami.

Náš obchod je hosťovaný na Shopify Inc. Poskytujú nám platformu online elektronického obchodu, ktorá nám umožňuje predávať vám naše produkty a služby.

ODDIEL 1 – PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Vyjadrením súhlasu s týmito zmluvnými podmienkami vyhlasujete, že ste aspoň plnoletí vo svojom štáte alebo provincii bydliska, alebo že ste plnoletí vo svojom štáte alebo provincii bydliska a dali ste nám súhlas na to, aby umožniť komukoľvek z vašich maloletých závislých osôb používať túto stránku.
Naše produkty nesmiete používať na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely, ani nesmiete pri používaní Služby porušovať žiadne zákony vo vašej jurisdikcii (vrátane, ale nie výlučne, zákonov o autorských právach).
Nesmiete prenášať žiadne červy alebo vírusy ani žiadny kód deštruktívnej povahy.
Porušenie alebo porušenie ktorejkoľvek z Podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie vašich Služieb.

ODDIEL 2 – VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu komukoľvek z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek.
Beriete na vedomie, že váš obsah (okrem informácií o kreditnej karte) môže byť prenášaný nezašifrovaný a môže zahŕňať (a) prenosy cez rôzne siete; a b) zmeny na prispôsobenie sa technickým požiadavkám na prepojovacie siete alebo zariadenia. Informácie o kreditnej karte sú počas prenosu cez siete vždy šifrované.
Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať ani využívať žiadnu časť Služby, používanie Služby alebo prístup k Službe alebo akémukoľvek kontaktu na webovej stránke, prostredníctvom ktorej je služba poskytovaná, bez nášho výslovného písomného povolenia. .
Nadpisy použité v tejto zmluve sú zahrnuté len pre pohodlie a neobmedzujú ani inak neovplyvňujú tieto Podmienky.

ODDIEL 3 – PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A VČASNOSŤ INFORMÁCIÍ

Nie sme zodpovední, ak informácie sprístupnené na tejto stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiál na tejto stránke je poskytovaný len pre všeobecnú informáciu a nemal by sa spoliehať ani používať ako jediný základ pre prijímanie rozhodnutí bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnejšími zdrojmi informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na materiál na tejto stránke je na vaše vlastné riziko.
Táto stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie nevyhnutne nie sú aktuálne a sú poskytované len pre vašu informáciu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť obsah tejto stránky, ale nemáme povinnosť aktualizovať žiadne informácie na našej stránke. Súhlasíte s tým, že je vašou zodpovednosťou sledovať zmeny na našej stránke.

ODDIEL 4 - ÚPRAVY SLUŽBY A CIEN

Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez upozornenia.
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo ukončiť službu (alebo akúkoľvek jej časť alebo obsah) bez upozornenia kedykoľvek.
Nenesieme voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť za akúkoľvek úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo ukončenie služby.

ODDIEL 5 – PRODUKTY ALEBO SLUŽBY (ak sú k dispozícii)

Niektoré produkty alebo služby môžu byť dostupné výhradne online prostredníctvom webovej stránky. Tieto produkty alebo služby môžu mať obmedzené množstvo a môžu sa vrátiť alebo vymeniť iba v súlade s našimi Zásadami vrátenia.
Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby sme čo najpresnejšie zobrazovali farby a obrázky našich produktov, ktoré sa objavujú na predajni. Nemôžeme zaručiť, že zobrazenie akejkoľvek farby na monitore vášho počítača bude presné.
Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní, obmedziť predaj našich produktov alebo služieb na akúkoľvek osobu, geografickú oblasť alebo jurisdikciu. Toto právo môžeme uplatniť od prípadu k prípadu. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo akýchkoľvek produktov alebo služieb, ktoré ponúkame. Všetky popisy produktov alebo ceny produktov sa môžu kedykoľvek zmeniť bez upozornenia, podľa vlastného uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť výrobu akéhokoľvek produktu. Akákoľvek ponuka akéhokoľvek produktu alebo služby uskutočnená na tejto stránke je neplatná tam, kde je zakázaná.
Nezaručujeme, že kvalita akýchkoľvek produktov, služieb, informácií alebo iného materiálu, ktorý ste si kúpili alebo získali, splní vaše očakávania, ani že budú opravené akékoľvek chyby v Službe.

ODDIEL 6 – PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ O FAKTURACII A ÚČTE

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú u nás zadáte. Podľa vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvá zakúpené na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky zadané prostredníctvom rovnakého zákazníckeho účtu alebo pod rovnakým zákazníckym účtom, rovnakou kreditnou kartou a/alebo objednávky, ktoré používajú rovnakú fakturačnú a/alebo dodaciu adresu. V prípade, že objednávku zmeníme alebo zrušíme, môžeme sa vás pokúsiť upozorniť kontaktovaním e-mailovej a/alebo fakturačnej adresy/telefónneho čísla, ktoré ste uviedli v čase vytvorenia objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré podľa nášho výhradného úsudku zadávajú predajcovia, predajcovia alebo distribútori.

Súhlasíte s tým, že pri všetkých nákupoch uskutočnených v našom obchode poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie o nákupe a účte. Súhlasíte s okamžitou aktualizáciou vášho účtu a ďalších informácií vrátane vašej e-mailovej adresy a čísel kreditných kariet a dátumov vypršania platnosti, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a kontaktovať vás podľa potreby.

Ďalšie podrobnosti nájdete v našich Zásadách vrátenia tovaru.

ODDIEL 7 – VOLITEĽNÉ NÁSTROJE

Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, ktoré nesledujeme, nemáme nad nimi kontrolu ani vstupy.
Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takýmto nástrojom „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ bez akýchkoľvek záruk, vyhlásení alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez akéhokoľvek schválenia. Nenesieme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu alebo súvisiacu s vaším používaním voliteľných nástrojov tretích strán.
Akékoľvek použitie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom stránky je výlučne na vaše vlastné riziko a uváženie a mali by ste sa uistiť, že ste oboznámení s podmienkami, za ktorých nástroje poskytujú príslušní poskytovatelia tretích strán, a že s nimi súhlasíte.
V budúcnosti môžeme tiež ponúkať nové služby a/alebo funkcie prostredníctvom webovej stránky (vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov). Takéto nové funkcie a/alebo služby budú tiež podliehať týmto Zmluvným podmienkam.

ODDIEL 8 – ODKAZY NA TRETIE STRANY

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej Služby môžu zahŕňať materiály od tretích strán.
Odkazy tretích strán na tejto stránke vás môžu nasmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré nie sú s nami pridružené. Nie sme zodpovední za skúmanie alebo hodnotenie obsahu alebo presnosti a neručíme a nebudeme niesť žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť za akékoľvek materiály alebo webové stránky tretích strán, ani za akékoľvek iné materiály, produkty alebo služby tretích strán.
Nezodpovedáme za žiadne škody alebo škody súvisiace s nákupom alebo používaním tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo akýmikoľvek inými transakciami uskutočnenými v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán. Pozorne si prečítajte zásady a postupy tretích strán a uistite sa, že im rozumiete skôr, ako sa zapojíte do akejkoľvek transakcie. Sťažnosti, nároky, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by ste mali smerovať na tretiu stranu.

ODDIEL 9 – KOMENTÁRE UŽÍVATEĽOV, SPÄTNÁ VÄZBA A INÉ PRÍSPEVKY

Ak na našu žiadosť pošlete určité špecifické príspevky (napríklad súťažné príspevky) alebo bez našej žiadosti pošlete kreatívne nápady, návrhy, návrhy, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo inak (spoločne „komentáre“) súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek bez obmedzenia upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať v akomkoľvek médiu akékoľvek komentáre, ktoré nám pošlete. Nie sme a nebudeme povinní (1) zachovávať dôvernosť akýchkoľvek komentárov; (2) zaplatiť náhradu za akékoľvek pripomienky; alebo (3) odpovedať na akékoľvek komentáre.
Môžeme, ale nemáme žiadnu povinnosť, monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, o ktorom na základe vlastného uváženia rozhodneme, že je nezákonný, urážlivý, výhražný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nežiaduci, alebo porušuje duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany alebo tieto zmluvné podmienky. .
Súhlasíte s tým, že vaše komentáre neporušia žiadne práva žiadnej tretej strany, vrátane autorských práv, ochranných známok, súkromia, osobnosti alebo iných osobných alebo vlastníckych práv. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať urážlivý alebo inak nezákonný, urážlivý alebo obscénny materiál, ani žiadny počítačový vírus alebo iný malvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete použiť falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný ako vy, alebo inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek komentárov. Za všetky komentáre, ktoré urobíte, a ich presnosť nesiete výhradnú zodpovednosť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za komentáre zverejnené vami alebo treťou stranou.

ODDIEL 10 – OSOBNÉ INFORMÁCIE

Vaše odosielanie osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi Zásadami ochrany osobných údajov. Ak chcete zobraziť naše Zásady ochrany osobných údajov.

ODDIEL 11 – CHYBY, NEPRESNOSTI A OPATRENIA

Príležitostne sa na našej stránke alebo v službe môžu nachádzať informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať popisov produktov, cien, akcií, ponúk, poplatkov za dopravu produktov, časov prepravy a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite nepresné, a to kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia (aj po odoslaní objednávky). .
Nenesieme žiadnu povinnosť aktualizovať, meniť alebo objasňovať informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke, vrátane, bez obmedzenia, informácií o cenách, s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon. Žiadna špecifikovaná aktualizácia alebo dátum obnovenia aplikovaný v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite by nemal znamenať, že všetky informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite boli upravené alebo aktualizované.

ODDIEL 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITIE

Okrem iných zákazov uvedených v Zmluvných podmienkach máte zakázané používať stránku alebo jej obsah: (a) na akýkoľvek nezákonný účel; (b) vyzývať iných, aby vykonali akékoľvek nezákonné činy alebo sa na nich podieľali; (c) porušovať akékoľvek medzinárodné, federálne, provinčné alebo štátne nariadenia, pravidlá, zákony alebo miestne nariadenia; (d) porušovať alebo porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných osôb; (e) obťažovať, zneužívať, urážať, ubližovať, očierňovať, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnickej príslušnosti, rasy, veku, národnostného pôvodu alebo zdravotného postihnutia; f) predložiť nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; (h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb; (i) rozosielať spam, phishing, pharm, zámienku, pavúk, plaziť sa alebo škrabať; j) na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokality, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia niektorého zo zakázaných použití.

ODDIEL 13 - ODMIETNUTIE ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Nezaručujeme, neprehlasujeme ani nezaručujeme, že vaše používanie našej služby bude neprerušované, včasné, bezpečné alebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno dosiahnuť používaním služby, budú presné alebo spoľahlivé.
Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme odstrániť službu na dobu neurčitú alebo službu kedykoľvek zrušiť bez upozornenia.
Výslovne súhlasíte s tým, že používanie alebo nemožnosť používať službu je na vaše výhradné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré vám doručíme prostredníctvom služby, sú (okrem toho, čo sme výslovne uviedli) poskytované „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ pre vaše použitie, bez akéhokoľvek zastúpenia, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implicitné, vrátane všetkých implicitných záruk alebo podmienok predajnosti, predajnej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, titulu a neporušenia.
V žiadnom prípade IWD, naši riaditelia, úradníci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, agenti, dodávatelia, stážisti, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií nebudú zodpovední za akékoľvek zranenie, stratu, nárok alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné, trestné, špeciálne alebo následné škody akéhokoľvek druhu vrátane, bez obmedzenia, ušlého zisku, ušlého výnosu, ušlých úspor, straty údajov, nákladov na výmenu alebo akýchkoľvek podobných škôd, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), objektívnej zodpovednosti alebo inak, vyplývajúce z vašej používanie akejkoľvek služby alebo akýchkoľvek produktov obstaraných pomocou služby, alebo pre akýkoľvek iný nárok súvisiaci akýmkoľvek spôsobom s vaším používaním služby alebo akéhokoľvek produktu, vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek chýb alebo vynechaní v akomkoľvek obsahu alebo akéhokoľvek stratu alebo poškodenie akéhokoľvek druhu vzniknuté v dôsledku používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) uverejneného, ​​preneseného alebo inak sprístupneného prostredníctvom služby, a to aj v prípade, že je o tom informovaná. Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách bude naša zodpovednosť obmedzená na maximálny rozsah povolený zákonom.

ODDIEL 14 – ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a chrániť spoločnosť IWD a našu materskú spoločnosť, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov, úradníkov, riaditeľov, agentov, dodávateľov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov, bez akýchkoľvek nárokov alebo požiadaviek, vrátane primeraných poplatky za právne zastúpenie, uskutočnené akoukoľvek treťou stranou v dôsledku alebo vyplývajúce z vášho porušenia týchto Zmluvných podmienok alebo dokumentov, ktoré obsahujú odkazom, alebo vášho porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany.

ODDIEL 15 – ODDELITEĽNOSŤ

V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie týchto Zmluvných podmienok určí ako nezákonné, neplatné alebo nevymožiteľné, takéto ustanovenie bude napriek tomu vynútiteľné v najväčšom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi a nevymožiteľná časť sa bude považovať za oddelenú od týchto Podmienok doručenia, takéto určenie neovplyvní platnosť a vykonateľnosť akýchkoľvek ostatných zostávajúcich ustanovení.

ODDIEL 16 – UKONČENIE

Záväzky a záväzky zmluvných strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia, zostanú v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy na všetky účely.
Tieto Zmluvné podmienky sú účinné, pokiaľ a kým ich neukončíte vy alebo my. Tieto Zmluvné podmienky môžete kedykoľvek ukončiť tým, že nám oznámite, že si už neželáte používať naše Služby, alebo keď prestanete používať našu stránku.
Ak podľa nášho výhradného úsudku nedodržíte alebo máme podozrenie, že ste nedodržali akúkoľvek podmienku alebo ustanovenie týchto zmluvných podmienok, môžeme túto zmluvu kedykoľvek bez upozornenia ukončiť a vy budete naďalej zodpovedať za všetky splatné sumy. vrátane dátumu ukončenia; a/alebo vám podľa toho môže odoprieť prístup k našim Službám (alebo akejkoľvek ich časti).

ODDIEL 17 – CELÁ ZMLUVA

Ak neuplatníme alebo presadíme akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto Podmienok poskytovania služieb, neznamená to, že sa tohto práva alebo ustanovenia vzdávame.
Tieto Zmluvné podmienky a akékoľvek zásady alebo prevádzkové pravidlá zverejnené nami na tejto stránke alebo v súvislosti so Službou predstavujú úplnú dohodu a porozumenie medzi vami a nami a riadia vaše používanie Služby, pričom nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné dohody, oznámenia a návrhy. , či už ústne alebo písomne, medzi vami a nami (vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek predchádzajúcich verzií Zmluvných podmienok).
Akékoľvek nejasnosti vo výklade týchto Podmienok poskytovania služieb nemožno vykladať proti strane, ktorá ich vypracovala.

ODDIEL 18 – ROZHODNÉ PRÁVO

Tieto zmluvné podmienky a akékoľvek samostatné zmluvy, ktorými vám poskytujeme služby, sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi štátu New York.

ODDIEL 19 – ZMENY ZMLUVNÝCH PODMIENOK

Na tejto stránke si môžete kedykoľvek prečítať najaktuálnejšiu verziu Zmluvných podmienok.
Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Podmienok poskytovania služieb zverejnením aktualizácií a zmien na našej webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na našej webovej lokalite. Vaše ďalšie používanie alebo prístup k našej webovej lokalite alebo Službe po zverejnení akýchkoľvek zmien týchto Zmluvných podmienok predstavuje prijatie týchto zmien.

ODDIEL 20 – KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Otázky týkajúce sa Zmluvných podmienok by ste nám mali zaslať na InsaneToyShop@insanewebdeals.com


VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA

----

ČASŤ 1 – ČO ROBÍME S VAŠIMI INFORMÁCIAMI?

Keď si niečo kúpite v našom obchode, v rámci procesu nákupu a predaja zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, ako je vaše meno, adresa a e-mailová adresa.
Keď si prezeráte náš obchod, automaticky získavame aj adresu internetového protokolu (IP) vášho počítača, aby sme nám poskytli informácie, ktoré nám pomôžu dozvedieť sa o vašom prehliadači a operačnom systéme.
E-mailový marketing (ak je k dispozícii): S vaším povolením vám môžeme posielať e-maily o našom obchode, nových produktoch a iných aktualizáciách.

ODDIEL 2 – SÚHLAS

Ako získate môj súhlas?
Keď nám poskytnete osobné údaje na dokončenie transakcie, overenie vašej kreditnej karty, zadanie objednávky, zabezpečenie doručenia alebo vrátenia nákupu, znamená to, že súhlasíte s tým, aby sme ich zhromažďovali a používali len z tohto konkrétneho dôvodu.
Ak požadujeme vaše osobné údaje zo sekundárneho dôvodu, ako je marketing, buď vás požiadame priamo o váš vyjadrený súhlas, alebo vám poskytneme príležitosť povedať nie.

Ako môžem odvolať svoj súhlas?
Ak po prihlásení zmeníte názor, môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas s tým, aby sme vás kontaktovali za účelom ďalšieho zhromažďovania, používania alebo zverejňovania vašich informácií, a to tak, že nás budete kontaktovať na adrese InsaneToyShop@insanewebdeals.com alebo nám napíšte na adresu:
INSANE WEB DEALS & LIQUIDATORS INC.
4130 PARK AVE
ÚROVEŇ 3
Bronx NY USA 10457

ODDIEL 3 – ZVEREJNENIE

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť, ak to od nás vyžaduje zákon alebo ak porušíte naše zmluvné podmienky.

SEKCIA 4 - SHOPIFY

Náš obchod je hosťovaný na Shopify Inc. Poskytujú nám platformu online elektronického obchodu, ktorá nám umožňuje predávať vám naše produkty a služby.
Vaše údaje sú uložené prostredníctvom dátového úložiska Shopify, databáz a všeobecnej aplikácie Shopify. Ukladajú vaše údaje na zabezpečenom serveri za firewallom.

Platba:
Ak si na dokončenie nákupu vyberiete priamu platobnú bránu, Shopify uloží údaje o vašej kreditnej karte. Je šifrovaný prostredníctvom štandardu PCI-DSS (Platobné karty Industry Data Security Standard). Údaje o vašich nákupných transakciách sa uchovávajú iba dovtedy, kým je to potrebné na dokončenie vašej nákupnej transakcie. Po dokončení sa informácie o nákupnej transakcii vymažú.
Všetky priame platobné brány dodržiavajú štandardy stanovené PCI-DSS, ktoré spravuje PCI Security Standards Council, čo je spoločné úsilie značiek ako Visa, MasterCard, American Express a Discover.
Požiadavky PCI-DSS pomáhajú zabezpečiť bezpečnú manipuláciu s informáciami o kreditných kartách zo strany nášho obchodu a jeho poskytovateľov služieb.
Pre viac informácií si možno budete chcieť prečítať aj zmluvné podmienky služby Shopify (https://www.shopify.com/legal/terms) alebo vyhlásenie o ochrane osobných údajov (https://www.shopify.com/legal/privacy).

ODDIEL 5 – SLUŽBY TRETÍCH STRÁN

Vo všeobecnosti poskytovatelia tretích strán, ktorých využívame, budú zhromažďovať, používať a zverejňovať vaše informácie iba v rozsahu potrebnom na to, aby mohli vykonávať služby, ktoré nám poskytujú.
Niektorí poskytovatelia služieb tretích strán, ako sú platobné brány a iní spracovatelia platobných transakcií, však majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov, pokiaľ ide o informácie, ktoré im musíme poskytnúť pre vaše transakcie súvisiace s nákupom.
Pre týchto poskytovateľov odporúčame, aby ste si prečítali ich zásady ochrany osobných údajov, aby ste pochopili, akým spôsobom budú títo poskytovatelia s vašimi osobnými údajmi nakladať.
Predovšetkým nezabudnite, že niektorí poskytovatelia sa môžu nachádzať alebo mať zariadenia, ktoré sa nachádzajú v inej jurisdikcii ako vy alebo my. Ak sa teda rozhodnete pokračovať v transakcii, ktorá zahŕňa služby poskytovateľa služieb tretej strany, vaše informácie sa môžu stať predmetom zákonov jurisdikcie (jurisdikcií), v ktorých sa daný poskytovateľ služieb alebo jeho zariadenia nachádzajú.
Ak sa napríklad nachádzate v Kanade a vaša transakcia je spracovaná platobnou bránou umiestnenou v Spojených štátoch, potom vaše osobné údaje použité pri dokončení tejto transakcie môžu podliehať zverejneniu podľa právnych predpisov Spojených štátov amerických vrátane zákona Patriot Act.
Keď opustíte webovú stránku nášho obchodu alebo budete presmerovaní na webovú stránku alebo aplikáciu tretej strany, už sa na vás nevzťahujú tieto Zásady ochrany osobných údajov ani Zmluvné podmienky našej webovej stránky.

Odkazy
Keď kliknete na odkazy v našom obchode, môžu vás presmerovať preč z našej stránky. Nie sme zodpovední za postupy ochrany osobných údajov iných stránok a odporúčame vám prečítať si ich vyhlásenia o ochrane osobných údajov.
Google Analytics:
Náš obchod používa službu Google Analytics, ktorá nám pomáha zistiť, kto navštevuje našu stránku a aké stránky si prezerá

ODDIEL 6 – BEZPEČNOSŤ

Na ochranu vašich osobných údajov prijímame primerané preventívne opatrenia a dodržiavame osvedčené postupy v odvetví, aby sme sa uistili, že sa nevhodne nestratí, nezneužijú, nesprístupnia, nezverejnia, nezmenia alebo nezničia.
Ak nám poskytnete informácie o svojej kreditnej karte, informácie sú zašifrované pomocou technológie Secure Socket Layer Technology (SSL) a uložené pomocou šifrovania AES-256. Hoci žiadny spôsob prenosu cez internet alebo elektronické ukladanie nie je 100% bezpečný, dodržiavame všetky požiadavky PCI-DSS a implementujeme ďalšie všeobecne akceptované priemyselné štandardy.

ODDIEL 7 – COOKIES

Tu je zoznam súborov cookie, ktoré používame. Uviedli sme ich tu, aby ste si mohli vybrať, či chcete cookies zrušiť alebo nie.
_session_id, jedinečný token, sessional, umožňuje službe Shopify ukladať informácie o vašej relácii (referrer, vstupná stránka atď.).
_shopify_visit, neuchovávajú sa žiadne údaje, Trvalé 30 minút od poslednej návštevy, Používa sa interným sledovačom štatistík nášho poskytovateľa webových stránok na zaznamenávanie počtu návštev
_shopify_uniq, neuchovávajú sa žiadne údaje, platnosť uplynie o polnoci (vo vzťahu k návštevníkovi) nasledujúceho dňa. Počíta počet návštev obchodu jedným zákazníkom.
košík, jedinečný token, pretrvávajúci 2 týždne, Ukladá informácie o obsahu vášho košíka.
_secure_session_id, jedinečný token, relácia
storefront_digest, unique token, indefinite Ak má obchod heslo, toto sa používa na určenie, či má aktuálny návštevník prístup.
PREF, pretrvávajúce veľmi krátke obdobie, nastavené spoločnosťou Google a sleduje, kto a odkiaľ navštívi obchod


ODDIEL 8 – VEK SÚHLASU

Používaním tejto stránky vyhlasujete, že ste aspoň plnoletí vo svojom štáte alebo provincii bydliska, alebo že ste plnoletí vo svojom štáte alebo provincii bydliska a dali ste nám súhlas na to, aby ste vaše maloleté závislé osoby používať túto stránku.

ČASŤ 9 – ZMENY TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť tieto zásady ochrany osobných údajov, preto si ich často kontrolujte. Zmeny a upresnenia nadobudnú účinnosť okamžite po ich zverejnení na webovej stránke. Ak v týchto zásadách vykonáme podstatné zmeny, upozorníme vás tu, že boli aktualizované, aby ste vedeli, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností, ak nejaké existujú, používame a/alebo zverejňujeme to.
Ak dôjde k akvizícii alebo zlúčeniu nášho obchodu s inou spoločnosťou, vaše informácie môžu byť prevedené na nových vlastníkov, aby sme vám mohli naďalej predávať produkty.

OTÁZKY A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ak by ste chceli: získať prístup, opraviť, zmeniť alebo vymazať akékoľvek osobné údaje, ktoré o vás máme, zaregistrovať sťažnosť alebo jednoducho chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte nášho úradníka pre ochranu osobných údajov na adrese InsaneToyShop@insanewebdeals.com alebo poštou na
INSANE WEB DEALS & LIQUIDATORS INC.
[Re: Poverenec pre dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov]
4130 PARK AVE
ÚROVEŇ 3
Bronx NY USA 10457Posledná aktualizácia: 25. januára 2017
Úspešne ste sa prihlásili na odber!
X

X

X
X